Priser Yoga

Monica Karppinen, ägaren av MK Yoga, är på graviditet- & mammaledighet hela 2022 och därmed har Monica Sedeborn tagit över skeppet.

Hon erbjuder både öppna klasser och kurser. se hennes Facebook & Instagram för mer info.

Kontakt Monica Sedeborn: 

  Per gång

  Öppna klasser

  130 kr

  10-kort 

  Öppna klasser

  1200 kr

  Terminskort

  Öppna klasser 

  2400 kr

  Kurser 8ggr

  900 kr