Ayurveda

Kort introduktion Ayurveda

Vår moderna leverne kräver ett starkt body&mind, för att möta de kroppsliga påfrestningarna (arbete, näringsfattiga livsmedel, miljögifter osv) och den mentala informationsmängden vi matas med dagligen.

Ayurveda

Ayur(=liv)veda(kunskap) är en av världens äldsta holistiska helande systemet för både kropp och sinne. Dagens forskning på kroppen, mindet och medvetenhet visar sådant ayurvedan har lärt oss i tusentals år. 

Relax your mind, know your mind and throw the rubbish that exist there 

Swami Satyananda Saraswati

Grundbegreppen:

 1. De 5 elementen- jord, vatten, eld, luft och space (eter)
 2. De 3 Dosha; de biologiska kroppsvätskorna- Vata, Pitta och Kapha - Ökar dessa i kroppen blir vi sjuka eller obalanserade. Dosha= De underliggande energikrafter som upprätthåller både kropp och sinne.

  Det här är basen som determinerar din fysiska och även psykologiska natur.

  Vata dosha är luft- och spaceelementet

  Pitta dosha är Eld- och lite vattenelement

  Kapha dosha är jord- och vattenelementet 

 3. De 3 Guna; bas materia för sinnets natur- Sattva, Rajas och Tamas
 4. De tre subtilare vitala energikrafterna: Prana, Tejas och Ojas - Ökar dessa, håller vi oss friska och fria från sjukdomar (förutsatt att det sker balanserat interagerat med de övriga energierna)
 5. De 5 kosha: Annamaya-, pranamaya-, manomaya-, vinyanamaya och Annandamaya kosha
 6. Consciousness - Medvetenhet;  - Mind, - Intelligens, - Egotperspektivet

Ayurvedisk läkekonst

Yttre behandlingsmetoder i form av diet, örter och massage. Inre behandlingsmetoder såsom användning av färger, doft och mantra terapier.

You must become both the observer and the observed

Swamin Satyananda Saraswati