Ayurveda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

AYUR betyder liv & VEDA betyder kunskap

Enligt ayurvedisk filosofi består människokroppen av fem grundläggande element, jord, vatten, eld, luft och rymd, och dessa element kombineras i olika proportioner för att skapa de tre doshorna: Vata, Pitta och Kapha. Varje individ anses ha en unik dosha, sammansättning, och obalanser i dessa doshor tros vara orsaken till sjukdom och ohälsa.

Ayurveda erbjuder ett brett spektrum av metoder för att återställa och upprätthålla balansen i kroppen, inklusive kost, örtmedicin, yoga, meditation och dagliga rutiner. Genom att identifiera ens dosha och anpassa livsstilen efter individuella behov strävar ayurveda efter att främja hälsa, förebygga sjukdomar och uppnå holistiskt välbefinnande. Ayurveda ses inte bara som en medicinsk praxis utan också som en livsstil som integrerar helande och förebyggande åtgärder för att främja långsiktig hälsa.

Grundbegrepp                                                                        

  • Tri dosha: De tre doshorna vata, pitta och kapha är sammansatta av de fem elementen jord, vatten, eld, luft & rymd. 
  • Vata dosha består av luft och rymd
  • Pitta dosha består av eld och lite vatten
  • Kapha dosha består av jord och vatten

  • De tre gunas; bas materia för sinnets natur, Sattva, Rajas och Tama, är centrala koncept inom indisk filosofi och Ayurveda. Dessa gunas representerar de grundläggande energierna eller kvaliteterna som manifesterar sig i både materiell och immateriell värld. De påverkar sinnets natur, personlighet och den övergripande kosmiska balansen. Ayurveda strävar efter att upprätthålla en balans mellan dessa gunas för att främja hälsa och välbefinnande, och målet är att uppnå en ökad medvetenhet och andlig utveckling genom att följa en livsstil som främjar sattva

  • De tre subtilare vitala energikrafterna: Prana, Tejas och Ojas- upprätthåller hälsa och förebygger sjukdomar när de är i balans och samverkar harmoniskt. Dessa tre energier representerar olika aspekter av livskraft och vitalitet. 

  • De fem koshas: Annamaya-, pranamaya-, manomaya-, vinyanamaya och annandamaya kosha. De representerar olika skikt eller områden av mänskligt väsen. 

  • Consciousness / Medvetenhet; sinnet-, intelligens- & ego-perspektivet 

  • Läkekonst, Ayurveda erbjuder behandlingar genom kost, örter, massage, samt inre terapierformer genom färg, doft och mantra.

Work-shop                                                                                                                                         

Utforska och inspireras av dessa grundläggande koncept genom att delta i yogaaktiviteter med Monica Hauge. Hon erbjuder yogaklasser, treatments och workshops.

Vi anordnar även tre årliga workshops, kopplat till årstiderna, där vi delar med oss av praktiska verktyg för att underlätta vardagens utmaningar och inspireras till både personlig utveckling & välbefinnande.

För mer information, klicka här.